No227肉丝袜丝足写真套图30P丝袜模特Legku丝袜

No227肉丝袜丝足写真套图30P丝袜模特Legku丝袜

盐八合,水三升,煮取一升半,分二服,得吐即愈。少者灸四边,中者灸六处,大者灸八处,壮数、处所不患多也。

又云∶治小便多,昼夜数十起方∶凡一物,捣绞平,取汁,频饮三升便愈。又云∶五月勿食不成核果及桃、枣,发痤疖之。

《集验方》治重舌方∶以铍针刺舌下肿者,令血出。又云∶食必当漱口数过,不尔,使人病齿龋之。

 又方∶水和粉如粥状,以墨和,服之多少在意,立愈。又方∶蒴赤子坏,刮目上令赤,以涂之,即去。

《千金方》治针灸疮血出不止方∶烧人灰屎敷之。盐五合、灶突墨三合,水三升,煮盐消去滓,顿服,吐瘥。

 必大喘鼻干,口中无水,舌上白,小便赤如血。其浮瓯、牛拘两种,无所禁忌。

Leave a Reply