Vol330女神若彤boomboom马尔代夫旅拍户外薄纱透视内衣完美诱惑39P若彤爱蜜社

Vol330女神若彤boomboom马尔代夫旅拍户外薄纱透视内衣完美诱惑39P若彤爱蜜社

若下之,咽中生疮,假令手足温者,必下重便脓血。 程应旄曰:伤食恶食,故不欲食,与不能食者自别。

高世栻曰:吐如米粥亦脓也,何以上文云脓成则死?弦紧者,当是「弦浮紧」,则有可发汗之理。

寸口脉迟而缓,迟则为寒,缓为为虚;荣缓则为亡血,卫缓则为中风;邪气中经,则身痒而瘾疹;心气不足,邪气入中,则胸满而气短。雾露之邪,曰洁、曰清,清邪中上,发热头痛,项强颈挛,腰疼胫酸者,雾露之邪中于太阳表也。

清阳之分,岂容浊物留滞,吐以宣之,使无障碍也。不当下而误下之,则阳邪乘虚内陷,不作结胸,则为痞□也。

┌───────────────────────────────────┐│补注:本文各条置于引号内者为改正正确者,置于中括弧内者为应删错误原文。再痉病也之下,「若发其汗…」六句,与上文义不属,与后之十一条中「为欲解,脉如故,反伏弦者痉」句,文义相属,宜分于彼。

<目录>卷二\伤寒论注正误存疑全篇脉来缓,时一止复来者,名曰结;脉来数,时一止复来者,名曰促。面目乍赤、乍黑、乍白,亦由虫动交乱胃中,胃主面,故色无定也。

Leave a Reply