51vv福利视频在线观看

51vv福利视频在线观看

一剂而喘轻,二剂而喘减,三剂而喘定,四剂而全愈矣。每四十丸清晨热汤下,利黄水为度,未利再服。

然脾之母原在肾之命门,胃之母,原在心之包络。 治暑湿泄泻,及大人小儿痢疾,俱好。

当归浓朴枳实大黄芒硝一方治小便出血条,痛不可忍。 治法须大补心中之血,使各脏腑分取以自养,不得再扰乎心,则心藏泰然,而心包亦安矣。

 若因劳而气弱者,加人参、黄、升麻。 一方乌头栀子各等,水煎服。

眉批∶方妙不可加减。药味不多而四经并治。

两地汤中用生地,玄参麦冬地骨皮。 用榆白皮为末,醋调涂,虫当出,愈。

Leave a Reply